Activitats educatives a Can Mercaderet

Fem algunes activitats adreçades a grups i centrades en la nostra àrea de coneixement.

De preferència podem dur a terme les activitats els matins de dilluns, dimecres, divendres i dissabtes, i solen tenir una durada de fins a 3 hores. En podem parlar. 

Estem interessats en: